Tisza-tó házirendje
 • Mindenki tudatában kell legyen annak, hogy a tó fenntarthatóságának, jövőjének a záloga a víz tisztaságának a megőrzése, a természeti értékek, az élővilág megóvása, és ennek megfelelően kell viselkednie.
  A tározó természeti értékeinek a védelme érdekében tartsuk be a természetjárás fontos szabályát: NE VIGYÉL EL MÁST, MINT AZ EMLÉKEIDET ÉS NE HAGYJ MAGAD UTÁN MÁST, CSAK A LÁBNYOMAIDAT!
 • A védett növények, állatok károsítása büntetést vonhat maga után.
 • A védelem alatt álló területeken, mind a vízi közlekedésre, mind az ott tartózkodásra időbeni és térbeni korlátozások lehetnek érvényben, amelyekről az idelátogatóknak előzetesen tájékozódni szükséges.
 • A tóparton keletkezett hulladékot mindenkinek magával kell vinni, ha erre nincs lehetőség, az ott található zsákokat kell használni, és a zsákot a gátkorona szélére kell helyezni.
 • A Tisza-tó műszaki létesítményeinek a megóvása mindenki számára kötelező. A partvédelmi művek megbontása, a fa kivágás és a nádsáv rongálása tilos. A vízépítési műtárgyak védőtávolságán belül történő tartózkodás szabályait be kell tartani. A Vízlépcső közvetlen környezete különösen veszélyes, azokat a vízen 300 m-en belülre megközelíteni tilos, kivételt képez a hajózsilip megközelítése, fokozott óvatossággal. Az áthajózásra alkalmas műtárgyakon is fokozott figyelemmel és elővigyázatossággal kell
  áthaladni.
 • A gáton vezető út elsősorban a tó működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására szolgáló üzemi út, és nyílt kerékpárút. Gépjárművel csak a horgászhelyek, kikötők és szabadvíz strandok megközelítésére lehet igénybe venni. Parkolásra csak a gátkorona víz felőli oldala vehető igénybe. Gépjárművel közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet, az engedélyben megadott előírások betartásával. Települések közötti átmenő forgalomra nem vehető igénybe és ezt a felállított töltéssorompók is korlátozzák. A szembejövő kerékpárost félreállással, lehúzódással kell elengedni, az előzés lelassítva, megfelelően kikerülve végezhető el. Árvíz idején a gát a védekezőké, tilos a közlekedés, az ott tartózkodás!
 • A gáton, a parton vagy a vízen való közlekedés során - de minden egyéb tevékenységben -,ahol a jogszabály mást nem ír elő, a gyengébbnek legyen mindig előnye! A csónakos adjon előnyt a vízben úszónak, a motorcsónakos az emberi erővel hajtott vízi járműnek, a kerékpáros a gyalogosnak, az autós a kerékpárosnak és így tovább!
 • A vízi közlekedés, éppúgy, mint a közúti, szabályokhoz kötött tevékenység. Bár az emberi erővel és a 4 KW-t alatti teljesítményű motorral hajtott járművekre nem kötelező az előírt képesítés, de csak az üljön csónakba, kajakba, kenuba, aki elsajátította annak használatát, úszni tud és ismeri a vizet, ahova megy. Jelentős árvíz idején, a tó területén tartózkodni ugyancsak tilos és a vízi közlekedés (hajózás), illetve a horgászat is korlátozható.
 • A horgászat szabályait, rendjét és etikai szabályait be kell tartani.
  „A halak is érző lények, fölöslegesen ne okozzunk szenvedést számukra!”
 • A Tisza-tó partjain fürdésre a kijelölt szabad- vagy kiépített strandok szolgálnak, azok előírt rendjének betartása mellett. Ki nem jelölt helyeken fürödni nem ajánlott, a parttól mért 500 m-en túli vízfelületeken és a belső, közlekedésre igénybe vett vízfolyásokban (például az öblítő csatornákban) pedig t i l o s ! Szabad vízen (például csónakból) való fürdés során tudatában kell lenni annak, hogy a veszélyek nagyobbak, a mentés lehetősége korlátozott, ezért csak úszni tudó, magért felelősséget vállaló ember ereszkedjék a vízbe.
  Gyermek csak mentőmellénnyel fürödjön a szabad vízen, vagy üljön a csónakban!
 • Poroszlón, és Abádszalókon viharjelzés működik. Elsőfokú vihar veszély esetén a viharjelző percenként 45-öt villan: úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ebben az esetben a vihar rövid időn belüli megérkezését jelzik. Ilyenkor fürödni tilos! Továbbá tilos csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorlás hajók kivételével). Aki megszegi ezeket a szabályokat, az felelőtlenül kockáztatja saját és embertársai (utasai) életét.
 • A Tisza-tó jegére menni, ott tartózkodni „csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog, valamint tilos a jégen tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel – a biztonságos munkavégzés kivételével – a kikötők és a veszteglőhelyek területén valamint a folyóvizeken.” A jégen egyedül járni, tartózkodni kockázatos és veszélyes! Csak kellő helyismeret birtokában, vagy helyi vezető kíséretében ajánlott! A jégen tartózkodóknál mindig legyen védőeszköz (csáklya, kötél, vágóeszköz).
  Korcsolyázni, egyéb téli sportokat űzni csak az arra kijelölt helyen és időben ajánlott.
  Aki léket vág, a saját maga és mások épsége érdekében a léket jól láthatóan, az előírt módon, jelölje meg!
 • A Tisza-tó mellett számos, megfelelően felszerelt kemping és kiépített sátorozó hely áll rendelkezésre, ezért sátorozni az arra kijelölt területeken ajánlott. A strandok és kikötők területén – amennyiben a feltételek adottak – az üzemeltető dönthet a kempingezés feltételeiről. A Tisza-tó környékén a vadkempingezés tilos, a kempingek, kikötők használata javasolt erre a tevékenységre.
 • Vízi járművet, úszóművet és csónakot csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság által engedélyezett kikötőben lehet elhelyezni és tárolni. Hatósági engedéllyel nem rendelkező lekötő helyeken csónakot elhelyezni csak ideiglenesen, a folyamatos használat idejére, felügyelet mellett lehet.